• SGU-ITC Course Chinese
  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Tuyển sinh các lớp tiếng Hoa vào Tháng 10 – 2019 tại Trung tâm Hoa ngữ Sư phạm Đài Loan…

  PRIVATE
 • SGU-ITC Course English Communication A2
  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Giới thiệu Khóa học chú trọng hệ thống cấu trúc ngữ pháp chính, các mẫu từ vựng và cách phát…

  PRIVATE
 • SGU-ITC Course English TOEIC Practice
  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Giới thiệu Khóa học chú trọng cung cấp trải nghiệm làm đề thi TOEIC mô phỏng với điều kiện sát…

  PRIVATE
 • SGU-ITC Course NTUB Master
  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Giới thiệu về Trường Đại học Quốc gia Thương mại Đài Bắc Đại học Quốc gia Thương mại Đài Bắc…

  PRIVATE
 • SGU-ITC Course IMC Bachelor
  0( 0 REVIEWS )
  50 STUDENTS

  Chương trình Cử nhân quốc tế Quản trị Kinh doanh và Quản lý Thương mại điện tử (Bachelor of Business…

  PRIVATE