Call us Today ! 11223344 / 45678 | info@yourdomain.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CONTACT INFORMATION

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế – Đại học Sài Gòn

SGU International Training and Cooperation Center

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, 07:30 – 17:00. Thứ 7, CN và các ngày lễ nghỉ.
Working hours: Monday – Friday, 07:30 – 17:00. Closed on Saturday, Sunday and holidays.
SGU-ITC Icon Location C.006, 273 An Dương Vương, Phường 03, Quận 05, TP.HCM
SGU-ITC Icon Location C.006, 273 An Duong Vuong, Ward 03, District 05, HCMC
SGU-ITC Icon Phone 028 3838 1859
SGU-ITC Icon Email itcc@sgu.edu.vn
SGU-ITC Icon Facebook fb.me/sgu.itcc
top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X