Call us Today ! 11223344 / 45678 | info@yourdomain.com

Đài Loan và Việt Nam ký Hiệp định công nhận lẫn nhau các văn bằng giáo dục đại học

Đài Loan và Việt Nam vừa ký kết “Hiệp định công nhận lẫn nhau về chương trình đào tạo và văn bằng giáo dục đại học Đài Loan-Việt Nam”, chú trọng việc hai nước công nhận lẫn nhau về trình độ học vấn, đồng thời nêu rõ danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận chính thức, mở ra một trang mới cho hợp tác giáo dục đại học Đài Loan-Việt Nam (Ảnh: Bộ Giáo dục)

Tại diễn đàn lần này, Đài Loan và Việt Nam còn ký kết “Hiệp định công nhận lẫn nhau về chương trình đào tạo và văn bằng giáo dục đại học Đài Loan-Việt Nam”. Hiệp định do Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam – ông Thạch Thụy Kỳ và Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc – ông Nguyễn Anh Dũng ký kết, đặt nền tảng vững chắc cho việc cùng đào tạo nhân tài cho hai nước, đồng thời mở ra một trang mới cho hợp tác giáo dục đại học Đài Loan-Việt Nam.

Nội dung hiệp định chú trọng đến việc hai nước Đài Loan-Việt Nam công nhận lẫn nhau về trình độ học vấn, đồng thời còn nêu rõ trong hiệp định về điều kiện học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và danh sách các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng được công nhận chính thức, bao gồm 168 trường đại học, cao đẳng của Đài Loan và 246 trường đại học, cao đẳng của Việt Nam.

Hiệp định lần này cũng cho phép ngành giáo dục xây dựng cơ chế hợp tác mang tính chính thức, trong khi quy định giáo dục của Việt Nam có phần khác với Đài Loan. Trước đây, khi học sinh Việt Nam muốn sang Đài Loan du học, việc công nhận trình độ học vấn đòi hỏi khá nhiều thủ tục, có khi còn phải tìm kiếm sự trợ giúp của cơ quan đại diện tại nước ngoài. Sau khi ký kết hiệp định, hai bên sẽ cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận chính thức, có thể đơn giản hóa quá trình công nhận trình độ học vấn.

(Nguồn: Hãng tin Trung ương-CNA)

13/07/2020
top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X