Call us Today ! 11223344 / 45678 | info@yourdomain.com

IMC KREMS

Chương trình Cử nhân quốc tế Quản trị Kinh doanh và Quản lý Thương mại điện tử (Bachelor of Business Administration & E-Business Management) do Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) xây dựng, đào tạo và cấp bằng.

Chương trình được triển khai đào tạo theo Quyết định số 1498/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Sài Gòn (Việt Nam) và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hoà Áo) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Quản lý Thương mại điện tử.

Chương trình được phân ra làm 02 giai đoạn gồm: 01 năm cơ sở (02 học kỳ) và 03 năm chuyên ngành (06 học kỳ).

Ở năm cơ sở, sinh viên sẽ được hỗ trợ Tiếng Anh cần thiết để bước vào năm chuyên ngành. Điều đặc biệt là đối với những bạn sinh viên đã đạt được trình độ Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên sẽ được vào thẳng năm chuyên ngành.

Với các môn chuyên ngành trong 03 năm học chính, sinh viên được học tập đầy đủ kiến thức của ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Quản lý Thương mại điện tử. Bên cạnh những kiến thức nền, sinh viên chương trình IMC còn có cơ hội học tập ngắn hạn ở trụ sở chính của Trường đặt tại Cộng hòa Áo. Chuyến đi mang đến cho sinh viên những trải nghiệm thực tế trong môi trường năng động, hiện đại theo chuẩn Châu Âu.

Chương trình học Quản trị Kinh doanh và Quản lý Thương mại điện tử được phân thành 06 nhóm chính:

 • Nhóm 1: Quản trị kinh doanh
 • Nhóm 2: Kinh tế
 • Nhóm 3: Luật
 • Nhóm 4: Tài chính – Kế toán
 • Nhóm 5: Thương mại điện tử
 • Nhóm 6: Kỹ năng mềm và ngôn ngữ

Đến với năm đầu tiên, sinh viên sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản từ nhóm 1, 3, 4, 5. Song song với việc hướng dẫn kiến thức cơ bản thông qua các môn học, giảng viên cũng đồng thời hướng dẫn sinh viên định hướng lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp được thực hiện ở năm ba.

Năm chuyên ngành hai, chương trình xây dựng theo hướng nghiên cứu nâng cao các kiến thức chuyên ngành chung, các khái niệm sâu hơn của các nhóm môn học 1, 2, 4, 5. Song song với việc cung cấp kiến thức, IMC còn chú tâm đến việc phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên bằng các môn học và hoạt động ngoại khóa. Các môn học nhằm khơi dậy và phát triển kỹ năng mềm được IMC áp dụng xuyên suốt quá trình học tập từ năm chuyên ngành một đến năm chuyên ngành ba. Đặc biệt là kể từ năm chuyên ngành hai tại IMC, sinh viên sẽ bắt đầu kì thực tập tại các đơn vị phù hợp với chuyên ngành học và định hướng nghề nghiệp tương lai của bản thân.

Cuối cùng ở năm chuyên ngành ba, sinh viên được tiếp cận kiến thức chuyên sâu ở tất cả các nhóm môn học. IMC trang bị vững vàng kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế để sinh viên sẵn sàng bước đi trên con đường của chính bản thân mình. Đây cũng là năm cuối, sinh viên sẽ được trải nghiệm 03 tuần học tập tại trụ sở của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems ở nước Áo cổ kính. Kết thúc chuyến đi, sinh viên vượt qua kỳ thi cuối cùng và tham dự Lễ Tốt nghiệp.

Với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, sinh viên tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Quản lý Thương mại điện tử sẽ có được đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực ngoại ngữ để làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp nước ngoài, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế.

Course Curriculum

Group 1: Business Administration
IMC Business Administration Details 00:00:00
IMC Marketing Details 00:00:00
IMC Human Resources Management Details 00:00:00
IMC Organization and Organizational Development Details 00:00:00
IMC Production, Procurement and Logistic Details 00:00:00
IMC Marketing Research Details 00:00:00
IMC Business Start Up and Start Up Financing Details 00:00:00
IMC Business Simulation Details 00:00:00
IMC Case Study in Sustainable Management Details 00:00:00
Group 2: Economics
IMC International and Strategic Marketing Details 00:00:00
IMC Business Cultures and Intercultural Competence Details 00:00:00
IMC International Economics Details 00:00:00
IMC Microeconomics Details 00:00:00
IMC Macroeconomics Details 00:00:00
IMC Business Mathematics Details 00:00:00
IMC Business Statistics Details 00:00:00
Group 3: Law
IMC Public Business Law and Labor Law Details 00:00:00
IMC Commercial Law Details 00:00:00
IMC Corporate Tax Law Details 00:00:00
IMC IP, IT and Data Protection Law Details 00:00:00
Group 4: Finance - Accounting
IMC Accounting and Financial Accounting Details 00:00:00
IMC Managerial Accounting Details 00:00:00
IMC Integrative Accounting Details 00:00:00
IMC Finance Details 00:00:00
IMC Financial Statement Analysis Details 00:00:00
IMC Controlling Details 00:00:00
IMC Budgeting and Financial Planning Details 00:00:00
Group 5: E-Commerce
IMC IT Management Details 00:00:00
IMC IT Supported Process Management Details 00:00:00
IMC IT Supported Project Management Details 00:00:00
IMC Software Application Details 00:00:00
IMC Algorithms and Programming Details 00:00:00
IMC E-Business and E-Commerce Details 00:00:00
Relational Database Systems Details 00:00:00
IMC Web Content Management Details 00:00:00
IMC E-Marketing Details 00:00:00
IMC ERP Systems Details 00:00:00
Group 6: Soft Skills - Language
IMC Business English Details 00:00:00
IMC Meetings in English Details 00:00:00
IMC Presentations in English Details 00:00:00
IMC Self-Management and Team Training Details 00:00:00
IMC Personality Training – Presentation Details 00:00:00
IMC Personality Training – Moderation Details 00:00:00
IMC Research Methodology Details 00:00:00
PRIVATE COURSE
 • PRIVATE
 • 4 years
50 STUDENTS ENROLLED
  top
  Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
  X